Chương 1: Một số vấn đề chung về vai trò của Viện kiểm sát trong xét xử vụ án hình sự
Chương 2: Thực trạng và giải pháp nâng cao vai trò của VKS trong xét xử vụ án hình sự.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11884
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s