Bài viết phân tích hiện trạng và xu hướng vận động của pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển, trên bình diện quốc tế cũng như quốc gia. Xuất phát từ thực tế Việt Nam chưa tham gia vào bất kỳ một điều ước quốc tế nào trong lĩnh vực này, bài viết tập trung tìm hiều khả năng áp dụng chúng tại Việt Nam dưới góc nhìn của Tư pháp quốc tế. Trong phần kết luận, bài viết đưa ra một số nhận định và những đề xuất về chính sách đối với việc hoàn thiện pháp luật về vận tải hàng hoá bằng đường biển của Việt Nam.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/803

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s