Chương 1: Tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài
Chương 2: Cơ sở lý luận về sự tham gia vào di chuyển lao động nội khối của các nước thành viên
Chương 3: Cơ sở thực tiễn về sự tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối ASEAN.
Chương 4: Triển vọng và giải pháp tham gia di chuyển lao động nội khối ASEAN của Việt Nam trong thời gian tới

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17186

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s