Quốc hội Mĩ và Quốc hội Việt Nam -những vấn đề tham chiếu

Tổng quan về Quốc hội, Quốc hội Mỹ và Quốc hội Việt Nam. Trình bày cơ sở lý luận về nghiên cứu so sánh giữa Quốc hội Mỹ và Quốc hội Việt Nam. Nghiên cứu so sánh hai Quốc hội về địa vị pháp lí, cơ cấu tổ chức, qui trình và thủ tục hoạt động của quốc hội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49984

Advertisements

Pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Bài viết phân tích hiện trạng và xu hướng vận động của pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển, trên bình diện quốc tế cũng như quốc gia. Xuất phát từ thực tế Việt Nam chưa tham gia vào bất kỳ một điều ước quốc tế nào trong lĩnh vực này, bài viết tập trung tìm hiều khả năng áp dụng chúng tại Việt Nam dưới góc nhìn của Tư pháp quốc tế. Trong phần kết luận, bài viết đưa ra một số nhận định và những đề xuất về chính sách đối với việc hoàn thiện pháp luật về vận tải hàng hoá bằng đường biển của Việt Nam.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/803

Tác động của Dioxin đối với gia đình Việt Nam – Nạn nhân của chiến tranh sau chiến tranh Việt Nam

images

Chất độc da cam do quân đội Mỹ rải xuống đồng ruộng miền Trung và miền Nam Việt Nam, không chỉ làm ô nhiễm môi trường mà còn gây ra những tổn thất nghiêm trọng về sức khỏe của người dân Việt Nam. Sau gần bốn mươi năm kể từ ngày đầu tiên quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch rải chất diệt cỏ, thế hệ những người trực tiếp bị phơi nhiễm chất độc Dioxin ngày một thưa thớt nhưng tác động nguy hại của nó lên gia đình họ vẫn còn tồn tại dai dẳng. Với mục đích làm rõ tác động của Dioxin lên các gia đình Việt Nam là nạn nhân của chiến tranh, bài viết trước hết sẽ làm rõ Dioxin là gì và những di hại của nó đối với sức khỏe con người. Tiếp đó bài viết phân tích tác động của chất độc da cam đến các gia đình việt Nam thông qua lý thuyết chức năng gia đình và lý thuyết giới trong bối cảnh gia đình Việt Nam đang biến đổi từ gia đình truyền thống sang gia đình hiện đại. Cuối cùng bài viết đưa ra kết luận của mình về tác hại của Dioxin đến gia đình Việt Nam là nạn nhân của chiến tranh cũng như những việc mà Việt Nam đã và cần thực hiện để giúp đỡ các nạn nhân bị phơi nhiễm cũng như gia đình của họ.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/777

Hoàn thiện môi trường kinh tế ở Việt Nam trong quá trình hội nhập WTO

Môi trường kinh tế bao gồm các điều kiện kinh tế vĩ mô, chính sách kinh tế, các quy định của chính phủ và hạ tầng kinh tế làm cơ sở cho hoạt động kinh tế quốc gia. Hoàn thiện môi trường kinh tế là yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế của các nước. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt từ khi gia nhập WTO, Việt Nam đã không ngừng cố gắng rà soát, hài hòa hóa các cam kết trong các lĩnh vực, hoàn thiện môi trường pháp lý, mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, cải cách hành chính, xây dựng và củng cố thể chế kinh tế thị trường. Nói cách khác, môi trường kinh tế của Việt Nam đang không ngừng được hoàn thiện theo các yêu cầu hội nhập WTO. Tuy nhiên, quá trình xây dựng và hoàn thiện môi trường kinh tế ở Việt Nam hiện nay còn chưa theo kịp yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập, còn nhiều thách thức về thể chế pháp luật, chính sách kinh tế, quản lý hành chính, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế… đặt ra cần nỗ lực vượt qua.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/667

Quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ-Thực trạng và giải pháp

Làm rõ tầm quan trọng của sự phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Hoa Kỳ; phát hiện những nhân tố thúc đẩy, gắn kết nền kinh tế Việt Nam hội nhập cùng với các nền kinh tế Việt Nam hội nhập cùng với các nền kinh tế khác. Phân tích, đánh giá thực trạng và triển vọng của mối quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa kỳ qua những cơ hội, những tồn tại và thách thức. Qua tham khảo kinh nghiệm của một số nước trong khu vực có phát triển quan hệ thương mại với Hoa Kỳ xác định phương hướng và đề xuất kiến nghị nhằm phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam – Hoa Kỳ cho giai đoạn mới

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11256

VAI TRÒ CỦA VỊNH CAM RANH TRONG HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

Vịnh Cam Ranh của Việt Nam đã được ca ngợi là một trong ba vịnh nước sâu
tốt nhất thế giới, cùng với vịnh Rio de Janeiro của Brazil và San Francisco của Mỹ,
đang được xem là một “lợi thế” như vậy. Địa thế độc đáo, vị trí gần đường hàng hải
quốc tế, gần các “điểm nóng” tranh chấp trên biển Đông và có lịch sử tiếp đón, hợp
tác với hải quân của nhiều cường quốc hàng đầu thế giới trong lịch sử; Cam Ranh
đã nổi danh như một địa điểm bậc nhất cho an ninh quân sự và trở thành chiếc “chìa
khóa vàng” cho thúc đẩy hợp tác quốc tế của Việt Nam.
Việt Nam đã tuyên bố sẽ kinh tế hóa khu vực vịnh Cam Ranh từ năm 2002,
ngay sau khi kết thúc hợp đồng với Nga. Việc kinh tế hóa một khu vực chiến lược
là một quyết định cũng mang tầm chiến lược, trong bối cảnh an ninh và kinh tế đã
trở nên đan xen và có tính quyết định lẫn nhau
Link bài viết:http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4050